Categories

Plant Success (mikoryza) 

Plant Success mikoryza przeznaczona do ogrodnictwa wewnątrz i na zewnątrz. W przyrodzie grzyby mikoryzowe tworzą związek symbiotyczny z ponad 90% roślin na świecie, więc najprawdopodobniej rośliny w twoim ogrodzie odniosą korzyść. Grzyby, po zastosowaniu, kiełkują i stają się przedłużeniem systemu korzeniowego. Mikoryza zwiększa uwalnianie wcześniej niedostępnych składników odżywczych i wody. Grzyby te są niezwykle wrażliwe i potrzebują przetrwać rośliny żywicielskie. Jeśli Twoja gleba była uprawiana, ubita, oczyszczona z roślinności lub spryskana ostrymi substancjami chemicznymi, mogłaby skorzystać z wprowadzenia korzystnych mikroorganizmów za pomocą modyfikatora mikoryzowego. Plant Success mikoryza  mikoryzowe ekstrakty zawierają nie tylko grzyby mikoryzowe, ale także pożyteczne bakterie glebowe i pokarmy, takie jak wodorosty i kwasy huminowe, które wspierają bogatą i zróżnicowaną społeczność drobnoustrojów glebowych.